Sunday, May 3, 2009

تجربه اولین سکس

این خاطره ای که میخوام براتون تعریف کنم بر میگرده به زمانی که من شونزده ساله بودم.اون سال با پدرم اینا رفته بودیم ویلامون تو فریدون کنار.اونروز بعد از ظهر از ویلا در اومدم تا تو جنگل کمی گردش کنم. بعد از مدتی تو جنگل گشتن به یه جای خلوت رسیدم.اونجا یه نهر آب بود.نشستم پاچه های شلوارمو دادم بالا و پاهامو گذاشتم تو آب. در همین حین صدای پای یه اسب شنیدم.وقتی برگشتم دیدم یه پسر خیلی خوشتیپ یکم اونور تر داره با اسبش رد میشه. از تیپش معلوم بود که از بچه هاییه که همون اطراف ویلا دارن.شیطنتم گل کرد و یه سوت زدم. برگشت ونیگام کرد. خودمو زدم به اونراه.از اسب پیاده شد و به طرفم اومد. سلام کرد منم یه جور تابلویی برگشتم گفتم من از اون دخترایی نیستم که جواب سلام پسرای غریبه رو بدم.خندید رفت و اسبشو به یکی از درختا بست وبرگشت. اومد و کنارم نشست.خودمو یه کم کشیدم اونورتر.با بی خیالی خاصی یه سیگار از جیبش دراورد و روشن کرد.بعدشم اونو به طرفم دراز کرد.ازش گرفتم و یه پک زدم. ولی چون سیگاری نبودم در جا به سرفه افتادم. اونم سیگارو ازم گرفت و بعدش دوباره خودشو بهم نزدیک کرد. دستشو گذاشت روی رونمو شروع کرد آروم آروم مالیدن.یه کم ترسیدم ولی سعی کردم خودمو بی خیال نشون بدم. بعد با اون یکی دستش یواش شروع کرد به باز کردن دکمه های مانتوم. بعدشم سرشو اورد جلو و ازم لب گرفت.نفهمیدم کی دراز کش شده بودم.پیرنمو دراورد و مشغول ور رفتن با سینه هام از روی سوتین شد. دستمو بردمو زیپ شلوارشو باز کردم و دستمو کردم تو شرتشو کیرشو گرفتم و شروع کردم با مالیدن.بعدشم با اون یکی دستم شلوار و شورتمو با هم کشیدم پایین.سوتینمو دراورد و مشغول خوردن سینه هام شد. در همون حال با انگشتاش با کسم ور میرفت.دیگه داغ کرده بودم که منو به بغل چرخوند و همونجور که با یه دست با سینمو وبایه دست دیگه با کسمو لای پاهام ور میرفت کیرشو کرد توی کونم.اولش خیلی درد گرفت توری که یه جیغ کوتاه کشیدم.یواش یواش کیرشو فشار داد تو. شروع کرد به عقب جلو کردن کیرش.پاهام بی حس شده بود .دیگه هیچی نمیفهمیدم بجز لذت کیری که تو کونم بود.به اه و اوه افتاده بودم. یه دفعه احساس گرمی خاصی تو کونم کردم .فهمیدم ارضا شدم. کیرشو دراورد و دراز کشید.کیرش هنوز راست بود.چرخیدمو کسمو گذاشتم جلوی دهنش. بعدشم کیرشو گرفتم وشروع کردم به مالیدن وساک زدن.اونم از اونور مشغول شده بود به خوردن کسم.ججولکمو با زبون گرفت و کشید بیرون.اب کسم سرازیر شد .یه کم دیگه ساک زدم تا ابش اومد.تاقطره اخر ابشو خوردم. از روش بلند شدم ولباسامو تن کردم.تا اومدم یه چیزی بگم دیدم پرید پشت اسبشو به تاخت رفت.منم رفتم ویلامون تا دوش بگیرم.

5 comments:

 1. واقعا خوش به حالش کاش منم کسی مثل تو را داشتم
  AGHRAB666@GMAIL.COM

  ReplyDelete
 2. کتاب داستان زیاد میخونی؟ شاید پسره جومونگ بوده

  ReplyDelete
 3. salam . elnaz kheyli kosi . style sexi ei dari . aslan andaze zadano ba shablon model dadano tarashidan bara sex heykaleto .
  kheyli nazi .
  kheyli mayelam ye bar baham bekhabim .chon manam mesle khodet sag hasharam . midunam ke zarar nemikonam .
  age dust dashti ke refaghati hal konim ke kheyli BAHALI ; agaram nakhasti ke behet pul midam .
  elnaz joon az hamejaye badane nazet ( sinehat - koset - kunet - runat ... ) hatman baram aks beferest .
  in e-mailame : black_metalsatan@yahoo.com .
  montazere javabet hastam .
  thx . (amir - 25 - tehran)

  ReplyDelete
 4. الناز جون دوس داری با دو تا مرد سکس داشته باشی جا دارم تو دفتر طلبه هستی هم پول هم عشق و حال بیا fazhdary@gmail.com

  ReplyDelete
 5. اگه خانمی از تهران دنبال سکس تلفنی یا حضوری هست اس بده
  09192477147
  سعید

  ReplyDelete